Bạn đang xem tài liệu “Kiểm tra cuối học kỳ I – Môn: Tiếng Việt 2”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường TH Tân Hiệp Họ và tên: Lớp 2A2 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học: 2020 - 2021 Môn: Tiếng việt 2 Thời gian làm bài: 25 phút Chữ ký giám thị ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Điểm: Nhận xét Chữ ký giám khảo I. Đọc thầm bài văn dưới đây: Món quà quý nhất Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ, họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết ở trong đựng những gì. Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả: Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì? Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay lẽ phải để dùng trong việc làm ăn hàng ngày. Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên : ở trong toàn là sách. Người cha vuốt râu, khen: - Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất. Theo báo Thiếu Niên Tiền Phong II. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất theo mỗi câu hỏi dưới đây: ( từ câu 1 đến câu 4): Câu 1. Ai biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu? Người anh cả và người em út. Người anh cả và người anh thứ hai. C. Người anh thứ hai và người em út. Câu 2. Trong tay nải của người con cả có gì? A. Ở trong tay nải có nhiều châu báu. B. Ở trong tay nải toàn là sách. C. Ở trong tay nải đựng bánh. Câu 3. Người cha quý nhất món quà của ai? Quà của người con cả. Quà của người con thứ hai. Quà của người con út. Câu 4. Những cặp từ nào dưới đây là cặp từ trái nghĩa? A. khen – thưởng B. khen - chê C. khen - cho III. Trả lời câu hỏi: Câu 5 . Câu “Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất. ” thuộc kiểu câu nào đã học? .. Câu 6: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì ? .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Hết ĐÁP ÁN Câu 1(0.5đ) Câu 2(0.5đ) Câu 3(0.5đ) Câu 4(0.5đ) C B A B Câu 5. (1 điểm) Ai là gì? Câu 6. (1 điểm) Cần học nhiều điều hay lẽ phải trong sách để phục vụ cuộc sống. Ra đề đúng ma trận By thanhan

One thought on “Tả món quà có ý nghĩa với em (5 mẫu) (Tập làm văn lớp 5).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *